K幼儿园(K Kindergaten)-建筑图

项目名称:K幼儿园(K Kindergaten)

建筑师:NKS建筑事务所
项目地点:日本 福冈
项目面积:1 547㎡
项目时间:2011年
摄影:Kouji Okamoto
 
建筑位于一个高密度的商业区。受场地限制以及教室与运动场之间需要保持私密与安全关系的影响,建筑师打造了两层楼的建筑,并将运动场作为其中的一部分。因此,外部框架明确定义了被严密保护但透明的幼儿园区域。建筑师采取的策略是只设计建筑的基本组织结构,如功能区、光照条件、风场等。
 
建筑师在每一楼层高度都设定了两个结构梁,用来框定必要的开口,并使结构更加坚硬。这些开口处安装了各种各样的门、窗和长椅,促进孩子和看护人员间的交流。通过这种设计,这座混凝土建筑作为孩子们的天地,平添了亲密的氛围。

/uploadfile/2015/0414/20150414092752333.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092753569.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092753577.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092753493.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092753797.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092753392.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092753733.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092753859.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092754547.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092754353.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092755764.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092755692.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092755588.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092755640.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092755936.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092755110.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092755843.jpg

/uploadfile/2015/0414/20150414092756538.jpg